Αρχική Σελίδα  |  Το Νέο Λύκειο  |  Βάσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ  |  Θέματα Εξετάσεων  |  Πανόραμα Τμημάτων & Σχολών  | 
 
Οι 'Aνθρωποι του Ορόσημο

Οι καθηγητές του Ορόσημο διακρίνονται για την επιστημονική και παιδαγωγική τους επάρκεια, τη διδακτική τους πείρα, τη συνέπεια και την εργατικότητα τους.

Με ειλικρινές ενδιαφέρον και πραγματική αγάπη εμπνέουν, συμβουλεύουν, καθοδηγούν και κατευθύνουν τους μαθητές τους στη γνώση και στην επιτυχία.

Διεύθυνση σπουδών:
Γερογιαννάκης Γιάννης, Γράσσος Στέφανος, Καραμπατζάκης Βαγγέλης, Μπαχλιτζανάκης Νίκος
Μαθηματικά
Γερογιαννάκης Γιάννης
Μπαχλιτζανάκης Νίκος
Καραμπατζάκη Μαρία


Φιλολογικά
Γαλυμητάκη Ευγενία
Γραμματικάκη Βάσω
Παισανίδου Ελένη
Φρακούλη Μαρία

Ιστορία
Φραγκάκη Νίκη

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
Στρατάκης Νίκος
Φυσική – Χημεία
Γράσσος Στέφανος
Καραμπατζάκης Βαγγέλης
Κουρίνου Πόπη


Βιολογία
Παπάζογλου Γιάννης

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ)
Καρανδεινός Χαράλαμπος
Υπεύθυνη Γραμματείας: Πατεράκη Μαίρη

« Επιστροφή