Αρχική Σελίδα  |  Το Νέο Λύκειο  |  Βάσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ  |  Θέματα Εξετάσεων  |  Πανόραμα Τμημάτων & Σχολών  | 
 
Ενημέρωση γονέων:

Πιστεύουμε απόλυτα ότι μια από τις προϋποθέσεις για να πετύχει η φροντιστηριακή υποστήριξη ενός μαθητή είναι η ουσιαστική και όχι απλά η τυπική συνεργασία μας με τους γονείς.Πρέπει να υπάρχει μια άμεση και συνεχής επικοινωνία μέσω των ενημερώσεων,οι οποίες αφορούν:
  Τον τρόπο λειτουργίας του φροντιστηρίου.

  Τη μορφή συνεργασίας των καθηγητών με τους γονείς.

  Τον τρόπο λειτουργίας του ΛΥΚΕΙΟΥ και το σύστημα εισαγωγής του μαθητή στα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

  Το σύστημα αξιολόγησης και τους στόχους του μαθητή για κάθε τάξη του ΛΥΚΕΙΟΥ

  Την πρόοδο του μαθητή.

  Τον τρόπο συμπαράστασης στους μαθητές κατά την διάρκεια των Γενικών Εξετάσεων.
Οι τακτικές ενημερώσεις γίνονται σε ημερομηνίες και ώρες που ανακοινώνονται έγκαιρα στους γονείς.

Όταν υπάρξει ειδικός λόγος γίνονται έκτακτες προσωπικές ενημερώσεις ύστερα από προσυννενόηση μέσω της γραμματείας ή της διεύθυνσης.


Ειδική ενημέρωση για τις απουσίες:

Η παρουσία των μαθητών σε όλες τις ώρες διδασκαλίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή οι γονείς ενημερώνονται τηλεφωνικά από την γραμματεία την ίδια μέρα.