Αρχική Σελίδα  |  Το Νέο Λύκειο  |  Βάσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ  |  Θέματα Εξετάσεων  |  Πανόραμα Τμημάτων & Σχολών  | 
 
Διαγωνίσματα

 • Τα διαγωνίσματα για μας είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.

 • Διενεργούνται σε προγραμματισμένες ημερομηνίες,σε συνθήκες και σε επίπεδο πανελλαδικών εξετάσεων, τις Κυριακές και γενικά εκτός ωρών διδασκαλίας.

 • Συμμετέχουμε στις εξετάσεις προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε. (Ομοσπονδία Φροντιστηρίων Ελλάδας) που διενεργούνται από την KEYSTONE και στις εξετάσεις προσομοίωσης του Σ.Ι.Φ.Μ.Ε.Λ. που διενεργούνται στις διακοπές των Χριστουγέννων.

 • Οι μαθητές ταυτόχρονα με την εγγραφή τους παίρνουν και το πρόγραμμα διαγωνισμάτων όλης της χρονιάς.

 • Εκτός από τα προγραμματισμένα διαγωνίσματα, διεξάγονται -χωρίς προειδοποίηση-κατά τη διάρκεια του μαθήματος 10λεπτα-20λεπτα tests κατά την κρίση των καθηγητών.  Οι στόχοι των διαγωνισμάτων είναι :

 • Η εξοικείωση των μαθητών με την τεχνική της γραπτής εξέτασης και το κλίμα των εξετάσεων.

 • Ο έλεγχος της απόδοσης στο γραπτό λόγο.

 • Να λειτουργήσουν σαν κίνητρο επανάληψης.

 • Να δοθεί η δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν το επίπεδο γνώσεων του μαθητή.